אִי־פֵּירָעוֹן בנקאות ושוק ההון
לועזית: non payment

ע"ע אי־תשלום.