אִי־סְחִירוּת בנקאות ושוק ההון
לועזית: non negotiable / non vairer

1. חוסר אפשרות או קושי להעביר נייר ערך, שטר קניין וכד' מיד ליד בקלות, בשל מגבלות הקיימות לגבי העברה כזו.
2. נייר ערך שבעת קנייתו או מכירתו השינוי שחל במחירו גדול יחסית.