אִי־מְסִירָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: non-delivery

בפשיטת רגל: אי מסירה לנאמן - או כפי שהורה הנאמן - על־ידי מי שהוכרז פושט רגל, או לאחר שניתן כינוס על נכסיו או חלק מנכסיו, מטלטלין ומקרקעין הנמצא בשמירתו או בשליטתו ושהחוק מחייבו למסור.