אִי־כְּשִירוּת בנקאות ושוק ההון
לועזית: incompetency

במשפט: מצב של אדם שבשל פגם נפשי הוא אינו מסוגל לנהל את ענייניו; וכן קטין.