אַגְרַת הוֹן בנקאות ושוק ההון
לועזית: capital fee

אגרה המשולמת על־ידי חברה בעלת הון מניות הנרשמת לפי פקודת החברות אצל רשם החברות.