אי כיבוד שיק בנקאות ושוק ההון
לועזית: dishonored check

שיק שהוצג לבנק שעליו נמשך השיק וזה לא כובד על ידו בשל היעדר מספיק כסף בחשבונו של המושך. בהיעדר קיבול אין הבנק אחראי כלפי האוחז בשיק לפירעונו, משום שהחובה לכבד את השיק היא ביחסים שבין הבנק לבין לקוחו ואם אין כיסוי לשיק, והלקוח לא עשה סידורים מוקדמים עם הבנק שזה יעניק לו אשראי ויכבד גם שיקים ללא כיסוי - אין הבנק חייב לפרוע שיק כזה. יתר על כן, חוק לתיקון דיני עונשין (עבירות מירמה, סחיטה ועושק) תשכ"ג-1963 קובע כי דינו של מושך שיק ללא כיסוי הוא שנת מאסר.