אִי־כִּיבּוּד שֵיק בנקאות ושוק ההון
לועזית: dishonored check / dishonor a check

שיק שהוצג לבנק שעליו נמשך השיק וזה לא כובד על ידו בשל העדר מספיק כסף בחשבונו של המושך. (גם: סירוב שיק; חילול שיק).