אִי־כִּיבּוּד בנקאות ושוק ההון
לועזית: dishonor

סירוב לשלם או לקבל מסמך - כגון שטר חליפין, או שיק - כאשר מגיע מועד פירעונו, או כאשר הוא מוצג לתשלום. לדוגמה, סירוב של עושה שטר לשלמו בעת שזה הוצג לו כחוק לתשלום; או סירוב של בנק לשלם שיק שהוצג לו לתשלום משום שאין מספיק כספים בחשבון הלקוח וכדומה. אם יש ערבים או מסיבים על מסמכים אלה המחזיק בהם יכול להודיע לאלה על אי הכיבוד ולפנות אליהם כדי שהם יחזירו לו את התשלום, באמצעות פרוטסט, או הודעת אי כיבוד.