אִי־כּוֹשֶר פֵּירָעוֹן בנקאות ושוק ההון
לועזית: inability to pay

מצב שבו אדם, או חברה, אינם יכולים לעמוד בתשלום חובותיהם בבוא מועד פירעונם וזאת למרות שסך כל הנכסים של אותו אדם, או עסק, עשוים לעלות על סך כל ההתחייבויות, אלא שאלה אינם נזילים. (גם: חדלות פירעון למעשה).