אי חוקיות דיבידנד בנקאות ושוק ההון
לועזית: illegal dividend

ע"ע דיבידנד בלתי חוקי.