אִי־וַדָּאוּת פִינַנְסִית בנקאות ושוק ההון
לועזית: financial uncertainty

הסתברות לשינויים פיננסיים העשוים לחול בפירמה שהנפיקה נייר ערך מסוים, או בכלכלה הלאומית.