אִי־הַתְאָמָה בַּהסָבָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: endorsement discrepancy

טעות טכנית בהסבת שיק. טעות כזו מהווה עילה להחזרת השיק למפקיד.