אִי־הַתְאָמָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: discrepancy

הבדלים הקיימים בין שני מסמכים, או נתונים, שהייתה צריכה להיות התאמה ביניהם, כשזו נובעת, בדרך כלל, בשל טעות.