אַגְרַת בַּנְקִים בנקאות ושוק ההון
לועזית: bank fee

אגרה המוטלת על כל מוסד בנקאי, בשל הרישיון שהוענק לו ובשל כל סניף שהוא מפעיל.