אִי־הַקְבָּלַת חלוּיוֹת בנקאות ושוק ההון
לועזית: maturity mismatch

מצב שבו אין הקבלה בין מועדי ההתחיבויות שנתנו מוסדות כספיים לבין מועד הפירעון של פיקדונות שהופקדו אצלם.