אי-דילול, סעיף (2) בנקאות ושוק ההון
לועזית: anti diluation clause

ע"ע דילול הון מניות.