אִַי־דִּילוּל בנקאות ושוק ההון
לועזית: anti-dilution

מונח המציין שהמימוש או המרת ניירות ערך מסוימים למניות רגילות נוספות עשויים להגדיל את הרווח הראשוני למניה או את הרווח המדולל למניה.