אִי־בִּיצּוּעַ בנקאות ושוק ההון
לועזית: non-performance

כישלון להוציא לפועל התחייבות על פי תנאים של חוזה בר־תוקף, או הוראה של לקוח.