אִי־אִיזוּן חלוּיוֹת בנקאות ושוק ההון
לועזית: maturity imbalance

אי־הקבלה בין מועדי החלות של נכסים ושל התחייבויות.