אַחרָיוּת (4) בנקאות ושוק ההון
לועזית: warranty

מונח המשמש במקום המונח תערובה. (ע"ע).