אַחרָיוּת (3) בנקאות ושוק ההון
לועזית: guarantee

מונח המשמש במקום המונח ערבות. (ע"ע).