אַחרָיוּת (2) בנקאות ושוק ההון
לועזית: responsibility

בעסקים: החובה לבצע בדייקנות וכראוי סמכות שניתנה למישהו, או שהיא משתמעת, הנובעת מהתפקיד, הפעילות וההחלטות שאדם ממלא בארגון.