אַחרָיוּת שִׁילּוּחִית בנקאות ושוק ההון
לועזית: vicarious liability / liability for acts of agents

אחריות של בנק למעשה או למחדל של עובד או שלוּח התאגיד או מי ששודל בידי התאגיד לביצוע מעשה או מחדל.