אַחרָיוּת שׁוּתָּפִים בנקאות ושוק ההון
לועזית: partners liability

אחריות של כל שותף, ביחד ולחוד, עם שאר השותפים לכל החובות וההתחייבויות שנטלה על עצמה השותפות בהיותו שותף בה.