אַחרָיוּת קִיבּוּלִים בנקאות ושוק ההון
לועזית: acceptance liability

האחריות הנובעת מהתחייבות שבנק נוטל כְּקָבָּל של מסמך סחיר או מכתב אשראי המשוך עליו.