אַגְרָה נוֹסֶפֶת בנקאות ושוק ההון
לועזית: additional fee

אגרה המוטלת על תאגיד בנקאי בשל סניף שהוא מקיים.