אַחרָיוּת עָרֵב בנקאות ושוק ההון
לועזית: guarantor's liability

אחריות של מי שחתם כערב בעבור הלוואה שקיבל אחר. על פי החוק אין ערב חב ביותר מחיובו של החייב.