אַחרָיוּת עקִיפָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: indirect liability

מונח אחר לאחריות מותנית. (ע"ע).