אַחרָיוּת עַל פִּי דִּין בנקאות ושוק ההון
לועזית: legal liability

ע"ע אחריות חוקית.