אַחרָיוּת סוֹפִית לְתַשְלוּמִים בנקאות ושוק ההון
לועזית: finality of payments

מצב שבו בנק מקבל תשלום ומבטיח אשראי מיידי ובלתי הדיר ללקוח, שהוא המוטב של אותו תשלום. (גם: ערבות מקבל).