אַחרָיוּת מִשְנִית בנקאות ושוק ההון
לועזית: secondary liability

מונח אחר לאחריות מותנית. (ע"ע).