אַחרָיוּת מְשׁוּתֶּפֶת בנקאות ושוק ההון
לועזית: collective responsibility / joint liability

אחריות אשר שתי ישויות או יותר, פרטים או חברות, עשויים לשאת בה.