אגל"ה בנקאות ושוק ההון
לועזית: convertible bond

ע"ע איגרת חוב להמרה.