אַחרָיוּת מוּחְלֶטֶת בנקאות ושוק ההון
לועזית: absolute liability

אחריותו של מי שעשה מעשה או מחדל מסוים, ללא קשר לעובדה אם התוצאה נבעה מאשם או מרשלנות, או מהיעדר אשם או רשלנות. (השווה: אחריות בלתי מוגבלת)