אחריות מוגבלת במניות בנקאות ושוק ההון
לועזית: limited by stock

מונח הבא לציין את העקרון שלפיו לבעל מניה בחברה בעירבון מוגבל, יש אחריות מוגבלת וגבול האחריות הוא סכום המניות שהוא מחזיק (בתנאי שהסכום שולם במלואו). במקרה של חיסול החברה, ההפסד המירבי שהוא יכול לשאת בו הוא ההשקעה שהשקיעה במניותיו. דין דומה חל לגבי שותפים מסוימים - שותפים מוגבלים - האחראים לערך השקעתם בלבד, מה שאין כן לגבי שותף כללי. עקרונית, הגבלת אחריות בעלי מניות בחברה מבדילה אותה משותפות.