אַחרָיוּת מַאגָד בנקאות ושוק ההון
לועזית: consortium liability

אחריות משותפת של כל החתמים הקשורים בהנפקת ניירות ערך. (ראה גם: מאגד חתמים).