אַחרָיוּת לַתַשְׁקִיף בנקאות ושוק ההון
לועזית: prospectus liability

האחריות החוקית לתוכן התשקיף המוטלת על מנהלי המנפיק, החתם, והמומחים (בהם רואי החשבון ועורכי הדין) המסכימים מראש שחוות דעתם תיכלל בתשקיף.