אַחרָיוּת כְּלַפֵּי צַד שְלִישִי בנקאות ושוק ההון
לועזית: third party liability

אחריות של אדם המפעיל עסק, או שהוא בעלים של רכוש, ושגרם נזק לגופו או לרכושו של אדם אחר. (גם: אחריות כלפי הציבור).