אַחרָיוּת כְּלַפֵּי הַצִּיבּוּר בנקאות ושוק ההון
לועזית: public liability

מונח אחר לאחריות כלפי צד שלישי. (ע"ע).