אַגְ'יוֹ בנקאות ושוק ההון
לועזית: agio

1. <באיטלקית: פרמיה> כללית: ההפרש באחוזים, בין הערך הריאלי לבין הערך הנומינלי של נכס או מסמך מסוים, שערים של מטבעות וכדומה כאשר אלה נקנים בשער גבוה מהשער המתואם שלהם, המבוטא באחוזים.
לגבי מטבע, אג'יו, או דמי חליפין, הוא אפוא, פרמיה או עמלה המשתלמת על שער רשמי של מטבע חוץ בעת החלפתו למטבע אחר, או ההפרש בין הערך הנומינלי של מטבע לבין ערכו בפועל. מקום שמטבעות הם ממתכת יקרה היה זה ההפרש בין משקלם של מטבעות משומשים לבין הערך הטבוע עליהם.
2. ההפרש בין המחיר הנקוב של נייר ערך - מניה או איגרת חוב - לבין מחיר המכירה הגבוה ממנו.
במניות זהו מצב שבו הן נמכרות בפרמיה ואילו באיגרות חוב האג'יו הוא ההפרש בין מחיר הקנייה לבין השער המתואם של האיגרת, הלוקח בחשבון את הערך הנקוב של האיגרת ואת הריבית וההצמדה שנצברה עליה, אם יש כזו.
3. בכתב אופציה: התשלום הנוסף שצריך לשלם אם המשקיע מבקש לממש את האופציה שבידו לנכס הבסיס.