אַחרָיוּת יְשִׁירָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: direct liability

התחייבות ראשונית, ידועה, שלפיה החייב צריך לשלם סכום כסף מסוים, בשל הלוואה שקיבל. (גם: התחייבות ישירה).