אַחרָיוּת חַתָּמִים בנקאות ושוק ההון
לועזית: underwriters liability

1. אחריות המוטלת על חתם ניירות ערך על־ פי החוק, המתחייב כלפי הציבור כי כל הפרטים המופיעים בתשקיף הם מדויקים ונכונים, אין בו פרט מטעה ולא חסר פרט מהותי.
החתם הופך על יד כך לאחראי למובא בתשקיף והוא בר תביעה משפטית אם ימצא בציבור המשקיעים משקיע שנפגע מרכישת מניות על פי תשקיף שהכיל פרט מטעה או שהיה חסר בו פרט מהותי. האחריות מוצאת ביטוי בסעיף 31 לחוק ניירות ערך. במקרה של מאגד חתמים אחריות החתם אינה מוגבלת לשיעור אותו התחייב לרכוש אם הציבור לא ירכוש את ניירות הערך המוצעים. החתם הבודד עלול להיתבע על מלוא הנזקים שנגרמו למשקיעים עקב הפרט המטעה. גם הבורסה לניירות ערך הוציאה הנחיות שמטרתן ליצור מסגרת לפעילותו של חתם ואחריותו, במטרה להבטיח את האינטרס הציבורי.
2. אחריות המתבטאת ברכישת ניירות הערך שהחתם קיבל על עצמו להפיצם בעבור עצמו אם לא ירכשו במסגרת ההצעה לציבור.