אַחרָיוּת חוּקִּית בנקאות ושוק ההון
לועזית: legal liability

1. אחריות למעשה או למחדל הניתנת לאכיפה באמצעות החוק 2. אחריות, או התחייבות, שהחוק מטיל על צדדים שונים במטרה למנוע ניצול לרעה של מצבים מסוימים. (גם: אחריות על פי דין).