אַחרָיוּת חוֹזִית בנקאות ושוק ההון
לועזית: contractual liability

1. התחייבויות שנוטלים על עצמם אדם או חברה, מעל לאחריות הרגילה שהם חבים בה, בתנאי שזו אינה נוגדת את החוק או את טובת הציבור 2. אחריות של צד לחוזה כלפי צד שני הנובעת מחוזה.