אַחרָיוּת בַּעלֵי שְׁלִיטָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: controlling shareholder liability

אחריות שמטיל בית המשפט על בעל שליטה בחברה בשל חובת האמון שחלה עליו.