דף הבית בנקאות ושוק ההון

הַלְוָואָה לִזְמַן אָרוֹךְ

לועזית: long term loan
1. הלוואה שמועד פרhעונה הוא לאחר מספר שנים, אם בצורה של מִלְווה רגיל או בדרך של איגרות חוב.
2. בחוק לעידוד השקעות הון: הלוואה - למעט הלוואת בעלים - שנתקבלה לפירעון במשך תקופה שאינה פחותה מארבע שנים מיום קבלתה.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022