אַחרָיוּת בנקאות ושוק ההון
לועזית: liability

משפטית: המצב שבו אפשר לכפות על מישהו מעשה מסוים, או תשלום כספי, באמצעות בתי המשפט.