אגוֹרָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: agora

יחידת המטבע הקטנה ביותר בישראל וערכה מאית השקל.
בראשית 1991 בוטלה האגורה ויחידת המטבע הקטנה ביותר הינה חמש אגורות. לקראת ביטול האגורה ב-1 באפריל 1991 הודיע בנק ישראל על כללים לתשלומים במזומן. ביטול המטבע נעשה לגבי עסקות מזומן בלבד, ועל פי צו שהוציא בנק ישראל, תמשיך האגורה להתקיים מבחינה חישובית ורישומית, ולכן אין צורך בשינויים כלשהם במחירים בקופות רושמות ובתוכניות מחשב. מחירים של מוצרים ושירותים ימשיכו להיות נקובים באגורות, וכמוהם יהיו הרישומים בהמחאות, כרטיסי אשראי וחשבוניות. עיגול הסכומים ייעשה רק בעת הסיכום לתשלום במזומן, כאשר כללי העיגול הם: סכום המסתיים באגורה או שתיים יעוגל כלפי מטה. כך לדוגמה: תשלום במזומן בסכום של 17.02 שקל יהיה 17 שקלים. סכום המסתים ב-3 או 4 אגורות יעוגל כלפי מעלה ל-5 אגורות. סכום המסתיים ב-6 או 7 אגורות יעוגל כלפי מטה ל-5 אגורות. סכום המסתיים ב-8 או ב-9 אגורות יעוגל ל-10 אגורות.