אַחרֵי הַגְרָלָה (א"ה) בנקאות ושוק ההון
לועזית: ex-drawing

ציון בפרסומי הבורסה לניירות ערך לאיגרות חוב שלגביהן נתקימה הגרלה וחלק מהן עלו בגורל ובכך יצאו אלה ממעגל המסחר לחלוטין.