אחרון נכנס ראשון יוצא (אנר"י) בנקאות ושוק ההון
לועזית: last in first out (lifo)

שיטה לקביעת ההשפעה שיש למשיכות מחשבונות שונים על חישובי ריבית ודיבידנד. בשיטה אנר"י ההנחה היא שמשיכות מחשבון נעשות מכספים שהופקדו אחרונים באותו חשבון. במקרה שיש קנס על משיכות, הוא יתבטא באובדן הריבית על כספים שהופקדו אחרונים.